Acupunctuur

Malden-Molenhoek

Informatie

Acupunctuur is het plaatsen van naaldjes op vaste punten, ook wel acupunctuurpunten genoemd, op het lichaam. Alhoewel deze behandelmogelijkheid al 3500 jaar oud is, is de acupunctuur in de loop der tijd veranderd en zal ook blijven veranderen. Veranderingen welke hebben plaatsgevonden zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het gebruik van andere soorten naalden (veel dunner en van betere kwaliteit), nieuwe ontwikkelingen waaronder het gebruik van elektrotherapie (voor o.a. behandeling van pijn) of een combinatie van westerse medicatie en acupunctuur (voor een effectievere behandeling). Mocht u willen weten of acupunctuur voor u iets kan betekenen, dan kunt mij geheel vrijblijvend vragen om advies.    

                    

Is acupunctuur veilig?
Acupunctuur is een zeer veilige behandelmethode. Belangrijk bij het plaatsen van de
naaldjes is dat het gebeurt door een therapeut met voldoende kennis van de anatomie, werking van acupunctuurpunten en de voorwaarden die er zijn bij het aanprikken van deze acupunctuurpunten. Aangenomen mag worden dat leden van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA
) hieraan voldoen. De naaldjes die worden gebruikt zijn steriel en worden slechts één keer gebruikt om besmetting van ziekten te voorkomen.

 

Wat is Tuina?
Tuina is een combinatie van Traditionele Chinese massage en manipulaties. De massage bestaat uit technieken als strijken, drukken, kloppen en kneden op verschillende gebieden of acupunctuurpunten op het lichaam. Het manipuleren is het door de therapeut gecontroleerd bewegen van
het lichaam. Zowel de massage- als de manipulatietechnieken dienen ervoor om lokale blokkades op te heffen, waardoor de balans in het lichaam zich herstelt en onder andere pijnklachten verdwijnen.

 

Hoe ziet de eerste behandeling er uit?
Het eerste consult duurt ongeveer één uur. In deze tijd wordt een diagnose
gesteld en volgt de eerste behandeling. Voor het stellen van een diagnose is ongeveer een half uur nodig. Er worden vragen gesteld volgens een methode gebruikt in de traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), er wordt gekeken naar de tong en uw pols wordt gevoeld. Deze vorm van diagnostiek is typerend voor de TCG. Hoe uw tong eruit ziet, zegt iets over de disharmonie die mogelijk in het lichaam aanwezig is. De polsdiagnose, het voelen van de pulsering van het bloed in de polsslagader, geeft eveneens de disharmonie weer. De uitkomsten van de vragen, pols en tong vormen samen uiteindelijk de diagnose. Na het stellen van de diagnose wordt u een behandelvoorstel gedaan. Gaat u akkoord dan volgt de eerste behandeling. Omdat het vaak uw eerste ervaring is met acupunctuur wordt in de eerste behandeling uitgebreid stilgestaan bij de sensaties die u kunt ervaren.


Hoe ziet een vervolgbehandeling er uit?
Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 45 minuten. In deze tijd wordt aandacht
besteed aan de effecten van de eerdere behandeling met acupunctuur en/of TuiNa. Daarnaast worden uw pols en tong beoordeeld. Op basis van de bevindingen krijgt u een vervolgbehandeling.

            

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info